Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

Thirrja e tetë e Programit është një mundësi për të gjithë të rinjtë nga 21 deri në 26 vjeç, të cilët kanë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve “Bachelor”.

Qëllimi i vërtetë është përvoja e punës

Zhvillimi i praktikës së punës është pa pagesë dhe qëllimi mbetet përfitimi i një përvoje kualifikuese për zhvillimin e mëtejshëm të aftësive profesionale, akademike dhe personale.

Çfarë nevojitet për aplikimin tuaj?

Pasi të informoheni gjerësisht rreth programit dhe pas konsultimit të profileve të kërkuara, mund të vijoni me plotësimin e formularit të aplikimit.

 NJOFTIM! SHTYHET AFATI PËR APLIKIM DERI MË DATË 5 KORRIK 2023 

PROGRAMI NË SHIFRA

Mbi 1600 vende praktike

Institucione të Administratës Shtetërore

Institucione Varësie

Shoqëri tregtare dhe shoqata

Institucione Publike të Pavarura

Njësi të Vetqeverisjes Vendore

Organizata jofitimprurëse

ZBULO TË GJITHË POZICIONET E PRAKTIKËS

Thirrja është e hapur deri më 30 Qershor 2023

AlbChrome

AlbChrome

Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Presidenti i Republikës së Shqipërisë

New Vision Organisation

New Vision Organisation

Solares

Solares

Digicom

Digicom

Qendra Rinore Pukë

Qendra Rinore Pukë

Destiny Center for Excellence

Destiny Center for Excellence

Albanian Sports Tourism AST

Albanian Sports Tourism AST

Qendra Shqiptare për një Zhvillim të Qëndrueshëm ASDO

Qendra Shqiptare për një Zhvillim të Qëndrueshëm ASDO

Partners Albania

Partners Albania

Multifunctional Culture Center A.M-SWANS

Multifunctional Culture Center A.M-SWANS

Instituti i Edukimit, Trashëgimisë dhe Turizmit

Instituti i Edukimit, Trashëgimisë dhe Turizmit

Qendra Promus

Qendra Promus

Future Home

Future Home

Qendra WIT Albania (Gratë në Teknologji)

Qendra WIT Albania (Gratë në Teknologji)

LIBURNETIK

LIBURNETIK

Union Bank

Union Bank

Information Network and Active Citizenship

Information Network and Active Citizenship

Organizata Shqiptare e Sommelierise

Organizata Shqiptare e Sommelierise

Qendra Cato

Qendra Cato

Qendra “Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim” (SCiDEV)

Qendra “Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim” (SCiDEV)

Kreston Albania

Kreston Albania

Epoka e Re

Epoka e Re

Nisma per Ndryshim Shoqeror ARSIS

Nisma per Ndryshim Shoqeror ARSIS

AP-Austria Preamix

AP-Austria Preamix

AIEx

AIEx

Junior Achievement of Albania

Junior Achievement of Albania

Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza

Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza

Dr.Pendl & Dr.Piswanger People shpk

Dr.Pendl & Dr.Piswanger People shpk

Ministri i Shtetit dhe Kryenegociator

Ministri i Shtetit dhe Kryenegociator

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave

Komisioni i Prokurimit Publik

Komisioni i Prokurimit Publik

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Ministër i Shtetit për Standardet e Shërbimeve

Ministër i Shtetit për Standardet e Shërbimeve

BALKAN TRANS

BALKAN TRANS

Pertej Barrierave

Pertej Barrierave

KLIK EKSPO GROUP & TIRANA INTERNATIONAL FAIR

KLIK EKSPO GROUP & TIRANA INTERNATIONAL FAIR

Deloitte Albania

Deloitte Albania

Ernst&Young

Ernst&Young

Maccaferri

Maccaferri

Colacem

Colacem

SiMac

SiMac

Autoriteti Konkurrencës

Autoriteti Konkurrencës

“Studio : “AVE Consulting”

“Studio : “AVE Consulting”

DOKO shpk

DOKO shpk

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët

Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri, Diha

Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri, Diha

Eurolab Internacional Grup

Eurolab Internacional Grup

Kosmonte Foods Tirana

Kosmonte Foods Tirana

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Instituti i Statistikave (INSTAT)

Instituti i Statistikave (INSTAT)

Kryeministria

Kryeministria

Ministria Arsimit dhe Sportit

Ministria Arsimit dhe Sportit

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Brendshme

Ministria e Brendshme

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria së Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria së Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Kulturës

Ministria e Kulturës

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

Bashkia Tiranë

Bashkia Tiranë

Bashkia Durrës

Bashkia Durrës

Bashkia Vlorë

Bashkia Vlorë

Bashkia Elbasan

Bashkia Elbasan

Bashkia Shkodër

Bashkia Shkodër

Bashkia Fier

Bashkia Fier

Bashkia Vau i Dejës

Bashkia Vau i Dejës

Bashkia Rrogozhinë

Bashkia Rrogozhinë

Bashkia Roskovec

Bashkia Roskovec

Bashkia Pustec

Bashkia Pustec

Bashkia Kavajë

Bashkia Kavajë

Bashkia Delvinë

Bashkia Delvinë

Bashkia Divjakë

Bashkia Divjakë

Bashkia Fushë Arrëz

Bashkia Fushë Arrëz

Bashkia Gramsh

Bashkia Gramsh

Bashkia Dibër

Bashkia Dibër

Bashkia Belsh

Bashkia Belsh

Bashkia Mallakastër

Bashkia Mallakastër

Bashkia Dropull

Bashkia Dropull

Bashkia Selenicë

Bashkia Selenicë

Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë

Bashkia Libohovë

Bashkia Libohovë

Bashkia Kamëz

Bashkia Kamëz

Bashkia Kukës

Bashkia Kukës

Bashkia Skrapar

Bashkia Skrapar

Bashkia Librazhd

Bashkia Librazhd

Bashkia Pogradec

Bashkia Pogradec

Bashkia Klos

Bashkia Klos

Bashkia Gjirokastër

Bashkia Gjirokastër

Bashkia Dimal

Bashkia Dimal

Bashkia Berat

Bashkia Berat

Bashkia Shijak

Bashkia Shijak

Bashkia Himarë

Bashkia Himarë

Bashkia Konispol

Bashkia Konispol

Bashkia Lezhë

Bashkia Lezhë

Bashkia Poliçan

Bashkia Poliçan

Bashkia Has

Bashkia Has

Bashkia Pukë

Bashkia Pukë

Bashkia Patos

Bashkia Patos

Bashkia Cërrik

Bashkia Cërrik

Bashkia Kurbin

Bashkia Kurbin

Bashkia Sarandë

Bashkia Sarandë

Bashkia Korçë

Bashkia Korçë

Bashkia Prrenjas

Bashkia Prrenjas

Bashkia Tepelenë

Bashkia Tepelenë

Bashkia Kolonjë

Bashkia Kolonjë

Bashkia Lushnje

Bashkia Lushnje

Bashkia Përmet

Bashkia Përmet

Bashkia Devoll

Bashkia Devoll

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme

Bashkia Maliq

Bashkia Maliq

Bashkia Mat

Bashkia Mat

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Enti Rregullator të Energjisë

Enti Rregullator të Energjisë

Avokati i Popullit

Avokati i Popullit

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Enti Rregullator i Ujit

Enti Rregullator i Ujit

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH)

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH)

Credins Bank

Credins Bank

BANKA KOMBËTARE TREGTARE

BANKA KOMBËTARE TREGTARE

INTESA SAN PAOLO BANK

INTESA SAN PAOLO BANK