Çfarë është praktika e punës?

Praktika e punës është përvoja profesionale, e cila u ofron të rinjve shanse për të fituar dije të rëndësishme dhe aftësi në fusha, që lidhen me formimin e tyre akademik. Praktika e punës duhet të ketë objektiva të qarta, në përputhje me qëllimet dhe interesat e të rinjve, për t’i mundësuar atyre kalimin e suksesshëm, nga universiteti drejt tregut të punës.

Harold Koxha

Praktikant i Thirrjes I të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës Specialist në organizatën jofitimprurëse “Projekte Vullnetare Ndërkombëtare”. “Ka qenë një eksperiencë tepër domethënëse sepse ishte hera e parë që u prezantova me një mjedis pune dhe me...

Skëndërbe Sadikaj

Praktikant i Thirrjes VI të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës. Specialist në Departamentin Rregullator dhe të Përputhshmërisë në Kryeministri. “Kjo eksperiencë të jep mundësi për kontakte të reja në tregun e punës.”

Sidorela Kamberi

Praktikante e Thirrjes VI të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës. Specialiste ligjore në Ministrinë e Drejtësisë “U sugjeroj të gjithë të rinjve të bëhen pjesë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës pasi eksperienca e fituar është një vlerë e shtuar për...

Bora Muzhaqi

Ministër i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët Hapet Thirrja e Shtatë e Programit Kombëtar te Praktikave të Punës, për të gjithë të rinjtë 21- 26 vjeç, të diplomuar në nivelin Bachelor. Risia për këtë vit, jo vetëm institucionet publike por edhe shoqëritë tregtare dhe...

Këshilla për të patur sukses

Mundësitë e të mësuarit nëpërmjet përvojës, përfshirë këtu praktikën e punës, janë elemente kyçe për të eksploruar mundësitë e karrierës dhe të krijimit të kontakteve. ‘Ajo çka merret nga një përvojë varet, të paktën pjesërisht, nga ajo që ti jep!’ Disa këshilla se si...

Përfundime

Përfitimet e praktikës së punës janë të jashtëzakonshme. Aftësitë e transferueshme që përfitoni dhe marrëdhëniet profesionale që krijoni janë resurse që do t’ju vijnë në ndihmë për shumë kohë. Sapo të diplomoheni, do t’ju duhet të përballeni me një treg pune konkurrues dhe përvoja juaj mund të bëjë diferencën. Është vërtetuar shumë herë se praktika e punës jep rezultat pozitiv dhe lehtëson kalimin nga universiteti drejt tregut të punës.

Burimi: UNICEF Innovations Lab Kosovo

http://www..ponder-ks.org/about/how-to-conduct-a-successful-internship-experience/

Përktheu dhe përshtati : Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët