Praktikant i Thirrjes VII

Pas përfundimit me sukses të praktikës tre mujore pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, i punësuar me kontratë një vjeçare si Specialist në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës.