Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Presidenti i Republikës së Shqipërisë kërkon gjithsej (12) praktikantë me profilet studimore:

 • (3) Multimedia (Bachelor)
 • (3) Juridik (Master)
 • (3) Shkenca Politike (Master)
 • (3) Gazetari Komunikim (Master)
Komisioni i Prokurimit Publik

Komisioni i Prokurimit Publik

Komisioni i Prokurimit Publik kërkon gjithsej (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Financë *Ekselent
 • (1) Juridik *Ekselent
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon gjithsej (7) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik
 • (1) Administrim Biznesi
 • (1) Gjuhë e huaj (Anglisht)/ Juridik/ Informatikë
 • (1) Financë/ Administrim Biznesi/ Informatikë Ekonomike
 • (1) Gjuhë Shqipe/ Gjuhë e Huaj/ Marrëdhënie Ndërkombëtare/ Shkenca Shoqërore
 • (1) Financë