Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare Kërkon gjithsej 5 praktikantë me profilet studimore:

  • Financë-Kontabilitet
  • E Drejtë civile
  • Inxhinieri matematike dhe informatike.
Kontrolli i Lartë i Shtetit

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Kontrolli i Lartë i Shtetit kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

  • (3) Juridik
  • (3) Ekonomik
  • (2) Inxhinieri
  • (2) IT