Bashkia Tiranë

Bashkia Tiranë

Bashkia Tiranë

Kërkon (30) praktikantë me profile studimi:

(4) Shkenca Humane
(3) Sport dhe Arte (Arte, Pikturë, Sport )
(4) Drejtësi, Marrëdhënie Ndërkombëtare
(5) Shkenca Ekonomike
(4) Shkenca Mjedisi
(4) Arkitekturë/Inxhinieri Ndërtimi/Urbanistikë/Giz
(3) Informatikë/Shkenca Kopjuterike/Rrjete/ Programues
(3) Menaxhim Turizmi/Gjuhë e Huaj

Bashkia Durrës

Bashkia Durrës

Bashkia Durrës

Kërkon (35) praktikantë me profile studimi:

5 Punë Sociale
5 Urbanistikë
10 Ekonomik
5 Juridik
5 Inxhinieri Informatike
5 Arkitekturë

Bashkia Vlorë

Bashkia Vlorë

Bashkia Vlorë kërkon (11) praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik
(2) Ekonomik
(2) Shkenca Sociale
(1) Marrëdhënie me Publikun
(1) Arkitekturë
(1) Inxhinieri Gjeodezike
(1) Veterinari
(1) Agronomi

Bashkia Elbasan

Bashkia Elbasan

Bashkia Elbasan

Kërkon (22) praktikantë me profilet studimore:
(5) Juridik
(5) Ekonomik
(4) Arkitekturë /Inxhinieri /Topograf
(4) Punë Sociale
(4) Shkenca Informatike

Bashkia Shkodër

Bashkia Shkodër

Bashkia Shkodër

Kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

Punë Sociale
Psikologji