Bashkia Tiranë

Bashkia Tiranë

Kërkon (30) praktikantë me profile studimi:

(6) Profili i Shkencave Humane: Sociologji, Filozofi, Shkenca Politike, Psikologji, Histori etj
(2) Profili i Sportit dhe Arteve: Arte, Pikturë, Sport
(3) Profili i Drejtësisë: Drejtësi, Marrëdhënie Ndërkombëtare
(5) Profili i Shkencave Ekonomike: Ekonomi, Financë, Kontabilitet, Administrim Biznesi
(3) Profili i Shkencave Mjedisore: Hortikulturë, Bujqësi, Mjedis, Gjeografi, Gjeodezi, Gjeologji
(3) Profili i Inxhinierisë dhe Arkitekturës: Arkitekturë, Inxhinieri Ndërtimi, Urbanistikë, Giz
(3) Profili i Teknologjisë: Informatikë, Shkenca Kompjuterike, Rrjete, Programues
(5) Profile të tjera: Turizëm, Gjuhë e huaj