Praktikant i Thirrjes VII

Pas përfundimit me sukses të praktikës tre mujore pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, i punësuar me kontratë një vjeçare si Specialist Buxheti në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar.