Ministër i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët

Nise dhe ti karrierën tënde me ne!
Ftojmë të gjithë të rinjtë e moshës 21- 26 vjeç, të cilët kanë përfunduar studimet e nivelit Bachelor, ti bashkohen Thirrjes Tetë të Programit Kombëtar te Praktikave të Punës.