Praktikant i Thirrjes I të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës

Specialist në organizatën jofitimprurëse “Projekte Vullnetare Ndërkombëtare”.

“Ka qenë një eksperiencë tepër domethënëse sepse ishte hera e parë që u prezantova me një mjedis pune dhe me profesionistë.”