Praktikante e Thirrjes VI të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës.

Specialiste ligjore në Ministrinë e Drejtësisë

“U sugjeroj të gjithë të rinjve të bëhen pjesë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës pasi eksperienca e fituar është një vlerë e shtuar për Cv-në.”