Praktikante Thirrjes VII

Pas përfundimit me sukses të praktikës tre mujore pranë Ministrisë së Drejtësisë, e punësuar me kontratë një vjeçare si Specialiste në Sektorin e Monitorimit të Profesioneve të Tjera të Lira.