Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë kërkon 51 praktikantë gjithsej sipas ndarjes:

Aparati kërkon 18 praktikantë me profile studimi:

(1) Finance/Kontabilitet

(4)Shkenca Juridike

(1) Finance

(6) Shkenca Ekonomike

(1) Ekonomik ose Juridik

(2) IT

(2) Shkenca Shoqerore

(1) Inxhinier

Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë kërkon gjithsej (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Juridike

(1) Shkenca Ekonomike

Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik

(1) Shkenca Juridike

ATK – Agjencia e Trajtimit të Kredive kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Ekonomike

(1) Juridik

Agjencia e Trajtimit të Konçesioneve kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1) Profil Ekonomik / Juridik

Enti Kombetar I Banesave-Drejtoria e Pegjithshme kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1)Shkenca Shoqerore

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) IT

(1) Finance

(1) Shkenca Shoqërore

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Inxhinierike

(1) Shkenca Kompjuterike

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave kërkon (7) praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Ekonomike

(3)Shkenca Juridike

(1) Shkenca Natyrore

(1)Mjekesi Veterinare

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë (DPM) kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Inxhinierike/Natyre/Shoqerore

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) kërkon (1) praktikant me profile studimi:

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Shoqerite Huamarrese ne Administrim kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

(1)Juridik

(1) Ekonomik

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH) kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

(2) Shkenca Ekonomike

(1) Juridik

(2) Shkenca shoqerore&sociale (preferohet histori-administrim publik)