Ministria e Brendshme

Ministria e Brendshme kërkon gjithsej (29) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon 13 praktikantë me profil studimi:

 • (4) Juridik
 • (2) Shkenca Sociale
 • (2) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
 • (2) Marrëdhenie Ndërkombëtare/Legjislacion Europian/Gjuhe e Huaj
 • (1) Çështje të Sigurisë

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (Tiranë) kërkon 4 praktikantë me profil studimi:

 • Shkenca Juridike/Ekonomike
 • Informatike
 • Institucionet Arsimore të sigurisë

Administrata e Prefektit në Qark

(Berat) kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 • Shkenca Juridike
 • Ekonomik

(Korçë) kërkon 4 praktikantë me profil studimi:

 • Shkenca shoqërore
 • Shkenca Juridike

(Kukës ) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri Gjeoinformatike
 • (1) Shkenca Juridike

(Lezhë) kërkon 1 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinieri Informatike

(Elbasan) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • Shkenca Shoqërore