Ministria e Brendshme

Ministria e Brendshme kërkon gjithsej (41) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (8) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Shkenca Shoqërore / Komunikimi
 • (1) Shkenca Juridike
 • (1) Studime Evropiane
 • (4) Informatikë / Inxhinieri Elektronike / Inxhinieri Informatike / Inxhinieri Telekomunikacioni / Teknologji informacioni / Informatikë ekonomike / Informatikë biznesi / Inxhinieri matematike informatike / Shkenca kompjuterike / Inxhinieri matematike (në analiza sistemesh)

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (Tiranë) kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike / Financë
 • (2) Shkenca Juridike
 • (1) Shkenca Shoqërore
 • (1) Informatikë / Inxhinieri Informatike

Garda e Republikës (Tiranë) kërkon (20) praktikantë me profil studimi:

 • (10) Siguria dhe Rendi
 • (2) Psikologji
 • (1) Financë
 • (2) Informatikë
 • (2) Akademia e Sporteve
 • (2) Inxhinieri Mekanike
 • (1) Shkenca Sociale / Juridike

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (Tiranë) kërkon (4) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Komunikimi
 • (1) Shkenca Juridike
 • (1) Informatikë / Inxhinieri Informatike
 • (1) Shkenca Ekonomike

Qendra e Pritjes për Azil (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Punë Sociale
 • (1) Shkenca Juridike
 • (1) Shkenca Ekonomike

Agjencia e Hartimit të Programeve të Veçanta të Shtetësisë (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Juridike