Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes kërkon gjithsej (24) praktikantë sipas ndarjes:

Agjencia e Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit(Tiranë) kërkon 6 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinieri Elektronike
 • Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
 • Inxhinieri Telekomunikacioni
 • Shkenca Kompjuterike

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile(Tiranë) kërkon praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri Ndërtimi
 • (1) Shkenca Juridike

Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura(Tiranë) kërkon 5 praktikantë me profil studimi:

 • Histori
 • Filologji
 • Arkivistikë

Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake(Tiranë) kërkon 8 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinieri Ndërtimi
 • Inxhinieri Gjeodet
 • Arkitekturë

 Qendra e Kulturës, Medias, Botimeve të Mbrojtjes dhe Muzeu i Forcave të Armatosura(Tiranë) kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 •  Histori
 • Gazetari
 • Letërsi