Ministria Arsimit dhe Sportit

Ministria Arsimit dhe Sportit

Ministria Arsimit dhe Sportit

Ministria Arsimit dhe Sportit kërkon gjithsej (73) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati Tiranë kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(2) IT/Elektronik

(2) Juridik

(2) Ekonomik

(2) Shkenca Natyrore

(2) Shkenca Shoqërore

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë kërkon (1) praktikantë me profile studimi:

(1) Gjuhë Letërsi/Histori-Gjeografi

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (TIK)/Statistikë

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar, Tiranë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik

(1) Ekonomik

(1) Mësuesi Gjuhë Letërsi

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit(AKKSHI) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1) IT

Qendra e Botimeve për Diasporën(QBD) kërkon (2) praktikant me profil studimi:

Redaktor Letrar

Korrektor

Marrëdhënie Publike/Komunikim

Faqosje/Design

Drejtoria Rajonale të Arsimit Parauniversitar, Durrës kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik

(2) Mësuesi

Drejtoria Rajonale të Arsimit Parauniversitar, Fier kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik

(1) Mësuesi

Drejtoria Rajonale të Arsimit Parauniversitar, Korçë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik

(2) Mësuesi

Drejtoria Rajonale të Arsimit Parauniversitar, Lezhë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik

(2) Mësuesi

Zyra Vendore  Arsimore Belsh kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1) Mësuesi Matematikë- Fizikë

Zyra Vendore  Arsimore Maliq kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik

(1) Mësuesi

Zyra Vendore  Arsimore Kolonjë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Mësuesi

Zyra Vendore  Arsimore Devoll kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik

Zyra Vendore  Arsimore Vlorë-Himarë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (TIK)

Zyra Vendore  Arsimore Selenicë kërkon (1) praktikantë me profile studimi:

(1) Mësuesi

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) Vorë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik

(2) Ekonomik

Zyra Vendore Arsimore Bulqizë kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik/Financë

(1) Informatikë (IT)

(1) Juridik

(1) Mësuesi

Zyra Vendore Arsimore Mat kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik

(1) Juridik

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Has kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik

(2) Juridik

Zyra Vendore  Arsimore Rrogozhinë kërkon (1) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Poliçan kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(6) Mësuesi

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Elbasan kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik

(1) Ekonomik

(1) Mësuesi

Zyra Vendore Arsimore Kamëz kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

(1) Ekonomik

Zyra Vendore Arsimore Durrës kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik/Financë

(2) Mësuesi/Histori

Zyra Vendore Arsimore Tiranë kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(5) Mësuesi