Ministria Arsimit dhe Sportit

Ministria Arsimit dhe Sportit

Ministria Arsimit dhe Sportit

Ministria Arsimit dhe Sportit kërkon gjithsej (80) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Teknologji Informacioni (IT) /Elektronik
 • (2) Drejtësi
 • (2) Shkenca Shoqërore
 • (2) Ekonomik
 • (2) Shkenca Natyrore

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (Tiranë) kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Financë
 • (1) Teknologji Informacioni (IT)
 • (2) Mësuesi Gjuhë Letërsi

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Gjuhë Letërsi/Histori-Gjeografi
 • (1) Shkenca Inxhinierike (Teknologji Informacioni IT)

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) (Tiranë) kërkon (2) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Juridike
 • (1) Shkenca Ekonomike

Drejtoria Rajonale të Arsimit Parauniversitar (DRAP) (Durrës) kërkon gjithsej (23) praktikantë me ndarje:

DRAP (Durrës) kërkon (4) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik
 • (2) Mësuesi

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Bulqizë) kërkon (4) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Financë
 • (1) Juridik
 • (1) Informatikë (IT)
 • (1) Mësuesi

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Durrës) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Ekonomik/Financë
 • (2) Mësuesi Histori

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Kamëz) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (TIK)
 • (1) Matematikë

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Mat) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Financë

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Tiranë) kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

 • (5) Mësuesi

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Rrogozhinë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Juridik

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Vorë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Ekonomik

Drejtoria Rajonale të Arsimit Parauniversitar (DRAP) (Fier) kërkon gjtihsej (5) praktikantë sipas ndarjes:

DRAP (Fier) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Mësuesi

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Selenicë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Mësuesi

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Vlorë-Himarë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1)Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (TIK)
 • (1)Mësuesi Matematikë

Drejtoria Rajonale të Arsimit Parauniversitar (DRAP) (Korçë) kërkon gjithsej (20) praktikantë sipas ndarjes:

DRAP (Korçë) kërkon (4) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Ekonomik
 • (1) Juridik
 • (2) Mësuesi (Kurrikul)

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Belsh) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Mësuesi Matematikë-Fizikë

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Devoll) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Ekonomik
 • (1) Juridik

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Kolonjë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Mësuesi

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Maliq) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Mësuesi
 • (1) Financë

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Elbasan) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Ekonomik
 • (1) Juridik
 • (1) Mësuesi

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) (Poliçan) kërkon (6) praktikantë me profil studimi:

 • (6) Mësuesi

Drejtoria Rajonale të Arsimit Parauniversitar (DRAP) (Lezhë) kërkon gjithsej (5) praktikantë sipas ndarjes:

DRAP (Lezhë) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Ekonomik
 • (2) Mësuesi

Parauniversitar (ZVAP) (Has) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Ekonomik
 • (1) Juridik

Qendra e Shërbimeve Arsimore (Tiranë) kërkon (6) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Teknologji Informacioni (IT)
 • (2) Drejtësi
 • (2) Fusha e edukimit

Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Financë