Bashkia Kamëz

Bashkia Kamëz

Kërkon (7) praktikantë sipas ndarjes:

(1) Juridik
(1) Marrëdhënie Ndërkombëtare/ Shkenca Politike/ Gjuhë të Huaja
(1) Cikël i Ulët i Arsimit Parashkollor
(1) Gjuhë të Huaja/ Marrëdhënie me Publikun
(1) Sociologji/Psikologji/Politika Sociale
(1) Administrim Biznesi
(1) Shkenca Ekonomike/Finance-Kontabilitet/Administrim Biznesi