Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kërkon (43) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (14) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Administrim Publik
 • (5) Juridik
 • (6) Ekonomik
 • (4) Shkenca Sociale (preferohen Sociologë)
 • (1) Gjuhë të Huaja (Anglisht)

Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Punë Sociale

Instituti i Integrimit të Ish të Përndjekurve Politikë (Tiranë) kërkon (4) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik
 • (1) Informatikë
 • (1) Ekonomik

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (3) Shkenca Mjekësore

Qendra Kombëtare e Teknologjisë Biomjekësore (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Inxhinier Klinik

Instituti i Shëndetit Publik (Tiranë) kërkon (18) praktikantë me profil studimi:

 • (3) Teknik Laboratori
 • (15) Mjekësi e Përgjithshme, Infermieri, Biologji, Teknik Laboratori, Teknologji Informacioni, Shëndet Publik, Shkenca Sociale, Veterinari, Inxhinieri Mjedisi, Kimist, Matematikë