Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kërkon (36) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati  kërkon 14 praktikantë me profile studimi:

(1) Mjekësi/ Shëndet publik

(4) Juridik

(2) Shëndet Publik

(1) Farmaci

(1) Shkenca Shoqërore

(1) Farmaci/Inxhinieri Elektronike

(1) IT

(1) Statistike

(1) Inxhinieri Elektronike

(1) Inxhinieri

Shërbimi Social Shtetëror kërkon gjithsej 22 praktikantë sipas ndarjes:

(1) Mjekësi

(2) Shëndet Publik

(4) Juridik

(2) Farmaci

(1) Inxhinieri Ndërtimi

(2) Shkenca Shoqërore

(6) Shkenca Sociale

(2) IT

(1) Statistike

(1) Inxhinieri Elektronike