Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT kërkon gjithsej (37) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (11) praktikantë me profile studimi:

 • (3) Shkenca Shoqërore
 • (2) Shkenca Juridike
 • (2) Shkenca Mjedisore
 • (2) Shkenca Inxhinierike
 • (2) Shkenca Ekonomike Turizëm

Agjencia Kombëtare e Mjedisit (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Shkenca Juridike

Agjencia Kombëtare e Turizmit (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike:Financë/Kontabilitet
 • (1) Shkenca Ekonomike: Marketing-Turizëm
 • (1) Shkenca Juridike

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (Tiranë) kërkon gjithsej (4) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Shkenca Juridike
 • (1) Shkenca Natyrore
 • (1) Shkenca Inxhinierike
 • (1) Shkenca Shoqërore

Agjencia Kombëtare e Bregdetit kërkon gjithsej (13) praktikantë sipas ndarjes:

Zyra Qendrore kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

 • (5) Arsim i Lartë (Të gjitha profilet studimore)

Dega Rajonale (Lezhë) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Arsim i Lartë (Të gjitha profilet studimore)

Dega Rajonale (Durrës) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Arsim i Lartë; (Të gjitha profilet studimore)

Dega Rajonale (Vlorë) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Arsim i Lartë; (Të gjitha profilet studimore)

Dega Rajonale (Sarandë) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Arsim i Lartë; (Të gjitha profilet studimore)

Agjencia Kombëtare e Pyjeve (Tiranë) kërkon gjithsej (4) praktikantë sipas ndarjes:

 • (1) Shkenca Ekonomike
 • (1) Shkenca Juridike
 • (2) Shkenca Pyjore