Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes kërkon gjithsej (2) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (2) praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Kompjuterike/Teknologji Informacioni/ Informatikë/Inxhinieri Elektronike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Informatik Ekonomike
  • (1) Financë/Menaxhim Biznesi