Bashkia Kolonjë

Bashkia Kolonjë

Kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

  • (1) Specialist Auditi – Juridik, Ekonomik, Financë
  • (1) Specialist Prokurimi – Ekonomik, Financë
  • (1) Specialist Financë – Financë, Ekonomik, Menaxhim Biznesi
  • (1) Specialist për Zhvillimin e Projekteve – Shkenca Shoqërore, Politike, Sociale
  • (1) Specialist për Menaxhimin e Pronave Publike – Juridik, Inxhinieri, Arkitekturë
  • (1) Njësia e Integrimit – Shkenca Shoqërore dhe Natyrore
  • (1) Specialist IT – Shkenca Kompjuterike, Informatikë, Teknologji Informacioni
  • (1) Specialist i Performancës dhe Statistikave – Shkenca Shoqërore dhe Natyrore
  • (1) Specialist Rinie – Shkenca Shoqërore
  • (1) Specialist i Planifikimit të Mbetjeve Urbane – Juridik, Ekonomik, Shkenca Shoqërore