Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme kërkon gjithsej (29) praktikantë sipas ndarjes:

Drejtoria e Sekretarisë dhe Komunikimit Qendror (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Shoqërore
 • (1) Histori/Arkivistikë

Drejtoria e Çështjeve Konsullore (Tiranë) kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

 • (5) Shkenca Shoqërore

Drejtoria e Organizatave Ndërkombëtare (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik dhe/ose Shkenca Politike

Drejtoria e Evropës dhe Azisë Qendrore (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Politike

Drejtoria e BE-së (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Shoqërore

Drejtoria e Diplomacisë Ekonomike (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Administrim Biznesi, Informatikë Ekonomike, Ekonomiks, Financë, Shkenca Ekonomike

Drejtoria e të Drejtës Ndërkombëtare dhe Traktateve (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Juridik

Drejtoria e Amerikave, Azisë dhe Afrikës kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (3) Anglisht

Drejtoria e Rajonit dhe Vendeve Fqinje (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Marrëdhënie Ndërkombëtare

Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik

Drejtoria e Diplomacisë Publike dhe Diasporës (Tiranë) kërkon (4) praktikantë me profil studimi:

 • (4) Anglisht, Gazetari, Marrëdhënie Ndërkombëtare

Drejtoria e Arkivit Historik dhe Dokumentacionit (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Histori/Arkivistikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Shoqërore
 • (1) Juridik