Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme kërkon gjithsej (10) praktikantë sipas ndarjes:

Drejtoria e BE (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Politike / Marrëdhënie Ndërkombëtare / Gjuhë të Huaja

Drejtoria e Evropës dhe Azisë Qendrore (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Politike / Marrëdhënie Ndërkombëtare / Gjuhë të Huaja

Drejtoria e Organizatave Nderkombetare (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Politike / Marrëdhënie Ndërkombëtare / Gjuhë të Huaja

Drejtoria e Diplomacise Publike dhe Diaspores (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Gazetari / Gjuhë të Huaja / Juridik

Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve Politike dhe Strategjike (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Juridik / Gjuhë të huaja / Histori / Shkenca Politike

Drejtoria e Rajonit dhe Vendeve Fqinje (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Politike / Marrëdhënie Ndërkombëtare / Gjuhë të Huaja

Drejtoria e Arkivit Historik (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Histori / Gjuhë-letërsi / Juridik / Marrëdhënie Ndërkombëtare

 Drejtoria e Burimeve Njerezore(Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  •  (1) Shkenca Shoqërore

Drejtoria e Diplomacisë Ekonomike (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Ekonomik / Informatikë Ekonomike / Marketing / Marrëdhënie Ndërkombëtare

Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Juridik / Ekonomik