Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme kërkon gjithsej (17) praktikantë sipas ndarjes:

Drejtoria e Organizatave Nderkombetare(Tiranë) kërkon praktikantë me profil studimi:

 • Marredhenie Nderkombetare

Drejtoria e Diplomacise Publike dhe Diaspores(Tiranë) kërkon 4 praktikantë me profil studimi:

 • Gazetari
 • Juridik
 • Gjuhë të huaja

Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve Politike dhe Strategjike (Tiranë) kërkon 1 praktikantë me profil studimi:

 • Juridik
 • Gjuhë të huaja
 • Histori
 • Shkenca Politike/Informatikë

Drejtoria e Arkivit Historik(Tiranë) kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 • Juridik
 • Histori
 • Marrëdhënie Ndërkombëtare

 Drejtoria e Burimeve Njerezore(Tiranë) kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 •  Shkenca Shoqërore

Drejtoria e Diplomacise Ekonomike(Tiranë) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • Marrëdhënie Ndërkombëtare
 • Ekonomik
 • Informatikë Ekonomike
 • Marketing

Drejtoria e Sherbimeve te Brendshme(Tiranë) kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik
 • (1) Shkenca Sociale