Avokati i Popullit

Avokati i Popullit

Avokati i Popullit kërkon gjithsej (8) praktikantë me profil studimi:

Zyra Qendrore kërkon gjithsej (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Juridike/Sociale

Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit Shkodër kërkon gjithsej (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Juridike/Sociale

Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit Sarandë kërkon gjithsej (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Juridike/Sociale

Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit Vlorë kërkon gjithsej (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Juridike/Sociale

Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit Pogradec kërkon gjithsej (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Juridike/Sociale

Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit Kukës kërkon gjithsej (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Juridike/Sociale

Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit Berat kërkon gjithsej (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Juridike/Sociale

Zyra Rajonale e Avokatit të Popullit Dropull kërkon gjithsej(1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Juridike/Sociale