Instituti i Statistikave (INSTAT)

Instituti i Statistikave (INSTAT)

Instituti i Statistikave (INSTAT) kërkon 17 praktikantë me profile studimi:

  • (2) Shkenca Juridike
  • (2) Shkenca Ekonomike
  • (1) Informatikë Ekonomike/Shkenca Ekonomike
  • (3) Shkenca Bujqësore (Bujqësi, Mjedis, Agrobiznes, Pyjore, Mjekësi Veterinare)
  • (1) Shkenca Informatike/Matematike
  • (3) Gjeografi/ Gjeoinformatikë
  • (3) Gazetari/ Marketing/Komunikim
  • (2) Menaxhim Biznes