Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët kërkon gjithsej (5) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

  • (1) Juridik
  • (1) Punë Sociale

Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR) (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

  • (1) Shkenca Sociale
  • (1) Juridik
  • (1) Teknologji Informacioni