Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët kërkon gjithsej (7) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (4) praktikantë me profil studimi:

  • (1) Juridik
  • (1) Ekonomik
  • (1) Punë Sociale
  • (1) Art

Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR) (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

  • (3) Shkenca Shoqërore, Juridik, Ekonomik, Gazetari, Shkenca Kompjuterike