Bashkia Pukë

Bashkia Pukë

Kërkon (13) praktikant me profil studimi:

(1) Ekonomik

(1) Financë- Kontabilitet

(1) Juridik

(1) Inxhinieri Ndërtimi

(1) Arkitektë

(1) Topograf

(1) Inxhinieri Pyjesh

(1) Veterinari

(1) Menaxhim Turizëm

(1) IT (Teknologji Informacioni)

(1) Logopedi

(1) Punë Sociale

(1) Psikologji