Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH)

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH)

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) kërkon 8 praktikantë me profile studimi:

  • (2) Histori
  • (2) Shkenca Komunikimi
  • (2) Gjuhë – Letërsi
  • (1) Shkenca Kompjuterike
  • (1) Juridik