Bashkia Roskovec

Bashkia Roskovec kërkon (21) praktikantë me profile studimi:

(6) Juridik

(5) Ekonomik/Financë-Kontabilitet

(2) Inxhinieri Ndërtimi

(1) Shkenca Shoqërore

(1) Arkitekturë

(1) Topograf

(1) Inxhinieri Mjedisi

(1) Inxhinieri Pyjesh

(1) Inxhinier Elektrik

(1) Inxhinier Hidro

(1) nga Fakulteti i Arteve