Bashkia Roskovec

Bashkia Roskovec kërkon (19) praktikantë me profile studimi:

(5) Shkenca Juridike
(5) Shkenca Ekonomike, Financë-Kontabilitet
(2) Inxhinieri Ndërtimi
(1) Shkenca Shoqërore
(1) Arkitekturë
(1) Topografi
(1) Inxhinieri Ndërtimi
(1) Inxhinieri Pyjesh
(1)Inxhinieri Elektrike
(1) nga Fakulteti i Arteve