Ministria e Kulturës

Ministria e Kulturës kërkon 67 praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

 • (3) Shkenca Juridike
 • (2) Marrëdhënie Ndërkombëtare
 • (2) Inxhinieri Ndërtimi
 • (3) Shkenca Ekonomike

Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar Korcë kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

 • (3) Arte Figurative / Pikturë / Histori / Arkeologji

Teatri i Operas & Baletit dhe Ansamblit Popullor, Tiranë kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

 • (1) Financë
 • (1) Juridik
 • (1) Marketing

Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

 • (4) Shkenca sociale (Studime kulturore, Histori arti, Arkitekturë, Dizajn)

Teatri Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli” (Tiranë) kërkon 20 praktikantë me profile studimi:

 • (4) Regji
 • (4) Aktrim
 • (4) Skenografi
 • (4) Kostumografi
 • (4) Koreografi

Qendra Kombetare e Kultures per Femije, (Tiranë) kërkon 1 praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Kompjuterike (IT)

Qendra Muzeore (Berat) kërkon 2 praktikant me profil studimi:

 • (2) Histori Filologji

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit (Tiranë) kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

 • (2) Gjuhë-Letërsi

Cirku Kombëtar (Tiranë) kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

 • (1) Histori Gjeografi
 • (1) Financë
 • (1) Juridik

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore (Gjirokastër) kërkon 5 praktikantë me profile studimi:

 • (3) Inxhinieri/Arkitekturë
 • (1) Arkeologji
 • (1) Juridik

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore (Korçë) kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

 • (3) Arkitekturë/Histori-Gjeografi

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore (Shkodër) kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

 • (2) Arkitekturë

Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit (Tiranë) kërkon 5 praktikant me profil studimi:

 • (3) Shkenca Shoqërore (Arkivist)
 • (2) Informatikë (Digjitalizim)

Instituti Kombëtar i Regjistrimit Trashëgimisë Kulturore (Tiranë) (3) praktikant, profili studimor:

 • (2) Trashëgimi Kulturore, Arkeologji;
 • (1) Juridik

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit të Parkut Kombëtar Butrint (Sarandë) (1) praktikant, profili studimor:

 • (1) Ekonomik/Financë