Ministria e Kulturës

Ministria e Kulturës kërkon 88 praktikantë sipas ndarjes:

Aparati kërkon 12 praktikantë me profile studimi:

(6) Juridik

(1) Shkenca Ekonomike

(1) Shkenca Inxhinierike

(1) Menaxhim arti/Diplomaci Kulturore

(2) Financier/Kontabilist

(1) Marrëdhënie Ndërkombëtare

Muzeu Historik Kombëtar kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(1) Histori

(1) Guide Turistike

(1) Trashëgimi Kulturore

Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar Korcë kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(1)Arte Figurative

(1) Pikturë

(1).Histori Arkeologji

Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Pasurive Kulturore, Tiranë kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(2) Histori/Arkeologji/ Trashëgimi Kulturore

(1) Shkenca Ekonomike/ Juridike

(1) Histori Arkeologji

Teatri i Operas & Baletit, Tiranë kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(1)Inxhinier mekanik/Elektrik

(1)Juridik

(1)Marketing/ Gazetari

Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë kërkon 5 praktikantë me profile studimi:

(4) Universiteti I Arteve

(1) Fakulteti I Arkitekturës dhe Urbanistikës

Teatri Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”, Tiranë kërkon 20 praktikantë me profile studimi:

(1) Jurist

(1)Ekonomik

(2)Menaxher Arti

(2)Regjisor

(10)Aktore

(2)Skenograf

(2)Kostumograf

Qendra Kombetare e Kultures per Femije, Tiranë kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(1) Regji

(2) Aktrim

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Gjuhë-Letërsi

(1) Gazetari

Biblioteka Kombëtare kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Arte Pamore

(1) Kimi

Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”, Shkodër kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Piktor

(1) Fotograf

Cirku Kombëtar kërkon 1 praktikantë me profile studimi:

(1) Histori – Filologji

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Tiranë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Arkeologji /Inxhinieri

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore, Gjirokaster kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2) Inxhinier/Arkitekt

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Korçë kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

(10) Arkeologji /Histori

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Arkitekturë

(1) Arkeologji

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Berat kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(3) Arkitekturë

(1) Restaurator

(1) Arkeologji

Qendra Muzeore Durrës kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(4) Histori-Filologji/Trashëgimi Kulturore

Zyra e Administrimit, Koordinimit të Parkut të Butrintit kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Grafik dizajner

(1) Inxhinieri Ndërtimi

Zyra e Administrimit, Koordinimit Apoloni Bylis kërkon 1 praktikant me profil studimi:

(1) Juridik

Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit kërkon 2 praktikant me profil studimi:

(2) Juridik/Arkivistë