New Vision Organisation

New Vision Organisation

New Vision Organisation kërkon gjithsej (2) praktikantë me profilet studimore:

  • Ekonomik
  • Shkenca Sociale
Qendra Rinore Pukë

Qendra Rinore Pukë

Qendra Rinore Pukë kërkon gjithsej (2) praktikantë me profil studimi:

  • (2) Punë Sociale / Gjuhë e Huaj (Anglisht) / Psikologji / Mësuesi / Punonjës Rinore
Partners Albania

Partners Albania

Partners Albania kërkon gjithsej (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Juridik