New Vision Organisation

New Vision Organisation

New Vision Organisation kërkon gjithsej (2) praktikantë me profilet studimore:

  • Ekonomik
  • Shkenca Sociale
Qendra Rinore Pukë

Qendra Rinore Pukë

Qendra Rinore Pukë kërkon gjithsej (2) praktikantë me profil studimi:

  • (2) Punë Sociale / Gjuhë e Huaj (Anglisht) / Psikologji / Mësuesi / Punonjës Rinore
Albanian Sports Tourism AST

Albanian Sports Tourism AST

Albanian Sports Tourism AST kërkon gjithsej (3) praktikantë me profil studimi:

  • (3) Gjuhë angleze / IT / Ekonomi