“Be The Change”

“Be The Change”

“Be The Change”

Kërkon gjithsej 2 praktikantë me profilet studimore:

  • Shkenca Sociale
Qendra ALTRI

Qendra ALTRI

Qendra ALTRI

Kërkon gjithsej 2 praktikantë me profilet studimore:

  • Juridik