BALKAN TRANS

BALKAN TRANS

BALKAN TRANS

Kërkon gjithsej 3 praktikantë me profilet studimore:

  • (3) Financë
Oval Studios

Oval Studios

Oval Studios

Kërkon gjithsej 2 praktikantë me profilet studimore:

  • (1) Grafik Dizajn (Dega Pikturë/Dega e Arteve të Aplikuara/Dega Arkitekturë
  • (1) Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Informatike/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.
IMLS

IMLS

IMLS

(Autostrada Tiranë-Durres, Km 1) Kërkon gjithsej 3 praktikantë me profilet studimore:

  • (1) Informatikë/ Teknologji Informacioni & Komunikimi (TIK)
  • (1) Financë & Kontabilitet
  • (1) Juridik
KLIK EKSPO GROUP & TIRANA INTERNATIONAL FAIR

KLIK EKSPO GROUP & TIRANA INTERNATIONAL FAIR

KLIK EKSPO GROUP & TIRANA INTERNATIONAL FAIR

(Tiranë) Kërkon gjithsej 2 praktikantë me profilet studimore:

  • (1) Ekonomik/Administrim Biznesi
  • (1) Gjuhe te Huaja (preferohet Anglisht)