AlbChrome

AlbChrome

AlbChrome kërkon gjithsej (12) praktikantë me ndarje:

AlbChrome Zyra Qendrore (Tiranë) kërkon (3) praktikant me profili studimor:

 • (3) Inxhinieri / Ekonomik / Juridik

AlbChrome (Bulqizë) kërkon (3) praktikant me profili studimor:

 • (3) inxhinieri Elektrike / Mekanike / Metalurgjike

AlbChrome (Burrel) kërkon (3) praktikant meprofili studimor:

 • (3) inxhinieri Elektrike / Mekanike / Metalurgjike

AlbChrome (Elbasan) kërkon (3) praktikant me profili studimor:

 • (3) inxhinieri Elektrike / Mekanike / Metalurgjike
Solares

Solares

Solares kërkon gjithsej (5) praktikantë me profilet studimore:

 • (3) Inxhinieri
 • (2) Finance
Digicom

Digicom

Digicom kërkon gjithsej (4) praktikantë me profilet studimore:

 • (2)IT
 • (2)Ekonomi
Albanian Sports Tourism AST

Albanian Sports Tourism AST

Albanian Sports Tourism AST kërkon gjithsej (3) praktikantë me profil studimi:

 • (3) Gjuhë angleze / IT / Ekonomi
Future Home

Future Home

Kërkon gjithsej 31 praktikantë me profilet studimore:

 • Shkenca Sociale
 • Juridik
 • Gazetari
 • Ekonomik