AlbChrome

AlbChrome

AlbChrome kërkon gjithsej (12) praktikantë me ndarje:

AlbChrome Zyra Qendrore (Tiranë) kërkon (3) praktikant me profili studimor:

  • (3) Inxhinieri / Ekonomik / Juridik

AlbChrome (Bulqizë) kërkon (3) praktikant me profili studimor:

  • (3) inxhinieri Elektrike / Mekanike / Metalurgjike

AlbChrome (Burrel) kërkon (3) praktikant meprofili studimor:

  • (3) inxhinieri Elektrike / Mekanike / Metalurgjike

AlbChrome (Elbasan) kërkon (3) praktikant me profili studimor:

  • (3) inxhinieri Elektrike / Mekanike / Metalurgjike