Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Presidenti i Republikës së Shqipërisë kërkon gjithsej (12) praktikantë me profilet studimore:

  • (3) Multimedia (Bachelor)
  • (3) Juridik (Master)
  • (3) Shkenca Politike (Master)
  • (3) Gazetari Komunikim (Master)