KLIK EKSPO GROUP & TIRANA INTERNATIONAL FAIR

KLIK EKSPO GROUP & TIRANA INTERNATIONAL FAIR

KLIK EKSPO GROUP & TIRANA INTERNATIONAL FAIR

(Tiranë) Kërkon gjithsej 2 praktikantë me profilet studimore:

  • (1) Ekonomik/Administrim Biznesi
  • (1) Gjuhe te Huaja (preferohet Anglisht)