Bashkia Fier

Bashkia Fier

Bashkia Fier

Kërkon (20) praktikantë me profile studimi:

5 Arkitekturë
5 Inxhinieri Ndërtimi
5 Ekonomik
5 Juridik

Bashkia Vau i Dejës

Bashkia Vau i Dejës

Bashkia Vau i Dejës kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Inxhinieri
(1) Juridik
(1) Financë

Bashkia Rrogozhinë

Bashkia Rrogozhinë

Bashkia Rrogozhinë kërkon (7) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Ekonomike
(1) Shkenca Juridike
(1) Inxhinieri /Arkitekturë
(1) Agronomi/Inxhinieri Mjedisi
(1) Shkenca Sociale
(1) Shkenca Kompjuterike
(1) Cikël i Ulët i Arsimit Parashkollor

Bashkia Roskovec

Bashkia Roskovec

Bashkia Roskovec kërkon (19) praktikantë me profile studimi:

(5) Shkenca Juridike
(5) Shkenca Ekonomike, Financë-Kontabilitet
(2) Inxhinieri Ndërtimi
(1) Shkenca Shoqërore
(1) Arkitekturë
(1) Topografi
(1) Inxhinieri Ndërtimi
(1) Inxhinieri Pyjesh
(1)Inxhinieri Elektrike
(1) nga Fakulteti i Arteve

Bashkia Pustec

Bashkia Pustec

Bashkia Pustec kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

Matematikë – Informatikë