Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare Kërkon gjithsej 5 praktikantë me profilet studimore:

 • E Drejtë Civile
 • Financë-Kontabilitet
 • Inxhinieri Informatike
 • Inxhinieri Matematike
Kontrolli i Lartë i Shtetit

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Kontrolli i Lartë i Shtetit kërkon 7 praktikantë me profile studimi:

 • Shkenca Kompjuterike
 • Inxhinieri/ Arkitekturë/
 • Financë
Instituti i Statistikave (INSTAT)

Instituti i Statistikave (INSTAT)

Instituti i Statistikave (INSTAT) kërkon 17 praktikantë me profile studimi:

 • (2) Shkenca Juridike
 • (2) Shkenca Ekonomike
 • (1) Informatikë Ekonomike/Shkenca Ekonomike
 • (3) Shkenca Bujqësore (Bujqësi, Mjedis, Agrobiznes, Pyjore, Mjekësi Veterinare)
 • (1) Shkenca Informatike/Matematike
 • (3) Gjeografi/ Gjeoinformatikë
 • (3) Gazetari/ Marketing/Komunikim
 • (2) Menaxhim Biznes
Autoriteti i Mediave Audiovizive

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Autoriteti i Mediave Audiovizive kërkon 7 praktikantë me profile studimi:

 • (2) Gazetari
 • (1) Financë
 • (2) Teknologji Informacioni / Inxhinieri Elektronike
 • (2) Shkenca Shoqërore