Digicom kërkon gjithsej (4) praktikantë me profilet studimore:

  • (2)IT
  • (2)Ekonomi