Union Bank

Union Bank

Kërkon gjithsej 15 praktikantë me profilet studimore:

 • Ekonomik
 • Teknologji Informacioni (IT)
 • Juridik
Kreston Albania

Kreston Albania

Kërkon gjithsej 5 praktikantë me profilet studimore:

 • (1) Financë
 • (1) Auditim
 • (1) Kontabilitet
 • (1) Teknologji Informacioni (IT)
 • (1) Marketing
AP-Austria Preamix

AP-Austria Preamix

Kërkon gjithsej 3 praktikantë me profilet studimore:

 • (1) Veterinari
 • (1) Zooteknik
 • (1) Ekonomi Agrare
AIEx

AIEx

Kërkon gjithsej 1 praktikantë me profilet studimore:

 • (1) Mësuesi (Gjuhë Gjermane)
Dr.Pendl & Dr.Piswanger People shpk

Dr.Pendl & Dr.Piswanger People shpk

Kërkon gjithsej 5 praktikantë me profilet studimore:

 • (1) Ekonomik
 • (1) Informatike
 • (1) Marketing
 • (1) Inxhinieri Mekanike
 • (1) Inxhinieri Elektrike