Multifunctional Culture Center A.M-SWANS

Multifunctional Culture Center A.M-SWANS

Multifunctional Culture Center A.M-SWANS kërkon gjithsej (7) praktikantë me profil studimi:

  • (7) Koreografi / Aktrim / Kanto /Instrument / Skenografi / Kostumografi / Marketing
Instituti i Edukimit, Trashëgimisë dhe Turizmit

Instituti i Edukimit, Trashëgimisë dhe Turizmit

Instituti i Edukimit, Trashëgimisë dhe Turizmit kërkon gjithsej (4) praktikantë me profil studimi:

  • (4) Gjeografi / Arkivistikë / Histori/Gazetari / Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore /Marketing / Administrim Biznesi
Qendra Promus

Qendra Promus

Qendra Promus kërkon gjithsej (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Psikologji / Digital Markenting
LIBURNETIK

LIBURNETIK

LIBURNETIK kërkon gjithsej (3) praktikantë me profil studimi:

  • (3) Shkenca Sociale / Teknologji Informacioni (IT)