Qendra “Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim” (SCiDEV)

Qendra “Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim” (SCiDEV)

Qendra “Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim” (SCiDEV) kërkon gjithsej (4) praktikantë me profil studimi:

  • (4) Marketing / Shkenca Komunikimi / Grafic design / Juridik / Shkenca Sociale