INTESA SAN PAOLO BANK

INTESA SAN PAOLO BANK

INTESA SAN PAOLO BANK

Kërkon gjithsej 57 praktikantë me profilet studimore:

 • Dega Tiranë – (31) Ekonomi-informatike/ Ekonomi/ IT,
 • Dega Elbasan – (2) Ekonomi-informatike/ Ekonomi/ IT,
 • Dega Korçë – (1) Ekonomi-informatike/ Ekonomi/ IT,
 • Dega Sarandë – (2) Ekonomi-informatike/ Ekonomi/ IT,
 • Dega Durrës – (7) Ekonomi-informatike/ Ekonomi/ IT,
 • Dega Kavajë – (1) Ekonomi-informatike/ Ekonomi/ IT,
 • Dega Lezhë – (2) Ekonomi-informatike/ Ekonomi/ IT,
 • Dega Gjirokaster – (1) Ekonomi-informatike/ Ekonomi/ IT,
 • Dega Shkoder – (2) Ekonomi-informatike/ Ekonomi/ IT,
 • Dega Berat – (2) Ekonomi-informatike/ Ekonomi/ IT,
 • Dega Vlorë – (3) Ekonomi-informatike/ Ekonomi/ IT,
 • Dega Lushnje – (1) Ekonomi-informatike/ Ekonomi/ IT,
 • Dega Fier – (2) Ekonomi-informatike/ Ekonomi/ IT