BANKA KOMBËTARE TREGTARE

BANKA KOMBËTARE TREGTARE

Banka Kombëtare Tregtare

Kërkon gjithsej 20 praktikantë me profilet studimore:

  • Dega Tiranë (10) Ekonomi/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi,
  • Dega Durrës (2) Ekonomi/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi,
  • Dega Shkodër (2) Ekonomi/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi,
  • Dega Elbasan (2) Ekonomi/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi,
  • Dega Korçë (2) Ekonomi/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi,
  • Dega Vlorë (2) Ekonomi/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi,